Emre Güneç

"Dünyada herhangi bir şeyi, bir kişi bile yaptıysa ben de yapabilirim. Zaten benim için asıl olan hedef hiç kimsenin yapamadığını yapmaktır"

Mühendislik - Satış - Pazarlama

Teknoloji dünyasının büyük bir ivmeyle gelişimi, satış ve pazarlama aktivitelerinde de öncülüğü yine mühendislere devretmiştir. Bu sektörde kariyerine yön verecek mühendisler, tüm bakış açılarını, aşağıdaki 3 kurala göre dizayn etmelidir.

Her Gün Öğren

Günlük hayatın sıradan akışında dahi öğrenilecek bir çok ders varken, iş yaşamında karşılaşılan her problem de aslında bir gelişim fırsatıdır. Amaç, bu fırsatları doğru şekilde değerlendirmek ve her gün bir yeni bilgiyi daha kendine katmak olmalıdır.

Farklılıkları Kucakla

Gelişimi sağlayan en önemli etkenlerden biri farklılıklardır. Farklılıkları değerlendirmek, kabul edebilmek ve yenilikler katarak geliştirmek, sadece bireysel değil toplumsal ve sektörel gelişimi de günden güne arttıracaktır.

İşini Benimse

Gelişmiş toplumların en önemli ortak özelliklerinden biri, yaptıkları işi ve çalıştıkları firmalarını kendi firmaları gibi benimsemeleridir. Bu konudaki en büyük idealizm, ne şartlar altında olursa olsun dürüstlük ve etik kurallara uymaktan geçer.